Lazany/Nikola Gebrlínová, S. Oboňová

20.11.2016 18:40

ZŠ/MŠ Lazany, osvetlenie, park, zberné nádoby na separovaný odpad, do budúcna vybudovanie telocvične