Lipník/ Kristína Mikušková

19.09.2016 21:37

-Oprava fasády a strechy MŠ

-minipark na začiatku obce

-plánuje sa výstavba kanalizácie v r.2018-2020