Nováky/Katarína Hubková

20.11.2016 18:38

ihrisko na školskom dvore, ZŠ vybavenie-interaktívna tabuľa, dataprojektor, kanoistika, námestie