Osobné stretnutie s europoslancom Ivanom Štefancom

Druhé stretnutie s predstaviteľmi politického života sa uskutočnilo 28. 10. 2014. Tohto podujatia sa zúčastnili všetci žiaci a učitelia našej školy. Pozvanie prijali europoslanec Ivan Štefanec, podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Richard Takáč, primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková a poslanec  mestského zastupiteľstva Ľubomír Vida, riaditeľ našej školy. Hneď v úvode vyslovil pán Vida myšlienku, podľa ktorej na to, aby sme pochopili fungovanie Európskej únie, treba poznať aj fungovanie jej menších častí, napríklad mestských samospráv. Nič totiž nefunguje samo osebe, ale ako celok. Na túto myšlienku nadviazali aj ďalší hostia, pani Macháčková a pán Takáč, ktorí žiakom v krátkosti vysvetlili fungovanie mestskej a krajskej samosprávy. Keďže hlavnou témou bola Európska únia, vypočuli sme si názor pána Štefanca. Porozprával nám o fungovaní Únie, o jej smerovaní a úspechoch. Zhodli sme sa v jednom – členstvo v EÚ so sebou prinieslo pre Slovensko množstvo výhod. Nezabudlo sa však ani na problémy. Touto stránkou sa začala diskusia s publikom. Otázky mladých ľudí boli orientované na oblasti, ktoré sa ich priamo dotýkajú, napríklad na problematiku športovísk, nezamestnanosti absolventov škôl a pod.  Otvorená bola opätovne aj téma euroskeptikov.

            Beseda nám  priniesla rôzne pohľady a myšlienky, o ktorých možno ďalej diskutovať aj na vyučovaní, napríklad na hodinách právnej náuky.

            Veríme, že naša práca v projekte Euroscola 2015 môže rozšíriť poznatky mladých ľudí o Európskej únii. Možno aj takýmto spôsobom sa dá docieliť, že  ďalšia generácia bude tvorená zodpovednými občanmi a voličmi.