Miroslav Mikolášik

Miroslav Mikolášik

člen Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

člen Podvýboru pre ľudské práva, náhradník Výboru pre regionálny rozvoj

Ďalším naším hosťom bol pán Miroslav Mikolášik. Pýtali sme sa ho, do akej miery ovplyvňujú rozhodnutia Európskeho parlamentu náš národný parlament. Odpovedal nám, že až 80 % zákonov, ktoré prijíma Národná rada Slovenskej republiky, priamo súvisí s rozhodnutiami Parlamentu v Štrasburgu. Pán europoslanec sa rozhovoril aj o tom, aké je dôležité chrániť životné prostredie a ako nám v tomto úsilí pomáha Európska únia. Hovorili sme o povinnosti triediť odpad, budovať spaľovne odpadu a čističky odpadových vôd. Všetko s pomocou eurofondov. O pravdivosti jeho slov sme sa presvedčili pri zbieraní údajov o použití peňazí z EÚ v jednotlivých obciach, čo bola jedna z našich aktivít v rámci súťaže Euroscola.