Aktivity s NR SR

Návšteva NR SR

 

V rámci projektu Euroscola 2017 bolo našou úlohou diskutovať o fungovaní národného a európskeho parlamentu. Navštívili sme preto dňa 23. 11. 2016 Národnú radu Slovenskej republiky v Bratislave. V budove NR SR nás privítali sympatickí stážisti, obaja študenti politológie. Najprv sme si prezreli budovu, vypočuli niečo o jej histórii. Zaujímavé boli vystavené štátne symboly, videli sme aj výmenu čestnej stráže. Z balkóna rokovacej sály sme mohli sledovať prácu poslancov NR SR.

Nakoniec sme mali stretnutie s poslankyňou NR SR, primátorkou Prievidze pani Katarínou Macháčkovou. Pani poslankyni sme položili mnoho otázok, týkajúcich sa problémov, ktoré trápia občanov nášho mesta. Pýtali sme sa jej na možnosti a plány pri používaní eurofondov. Zaujímavá bola pre nás informácia, že mesto Prievidza má už pripravenú dokumentáciu na výstavbu cyklochodníka. Čaká už len na zverejnenie výzvy, aby mohli využiť tieto finančné prostriedky.

Stretnutie bolo veľmi milé, bol to príjemný pocit, že v takej dôležitej inštitúcii, akou NR SR nesporne je, máme niekoho nám blízkeho. My sme zasa pani primátorke, ako sama povedala, priniesli „závan domova“. Tak nech sa jej darí presadzovať čo najviac zákonov, ktoré by pomohli nášmu regiónu. 

 

Stretnutie s predsedom Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľubošom Blahom

Stretnutie s pánom Ľubošom Blahom bolo pre nás dôležité. Po diskusiách s poslancami Európskeho parlamentu sme už vedeli, ako sa zákony EÚ tvoria, ktoré oblasti môžu najviac ovplyvňovať. Avšak zaujímalo nás aj to, akú úlohu hrá národný parlament vo fungovaní Európskej únie, či sa môže nejakým spôsobom vyjadriť k pripravovaným zákonom EÚ.

Od pána Blahu sme sa dozvedeli  o existencii zelenej a žltej karty, spôsoboch jej použitia, koľkokrát a kedy ju členské štáty použili. Tiež sme diskutovali o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ a o oblastiach, v ktorých by sa najviac mohli uplatniť.

 

Fotogaléria: Aktivity s NR SR

Fotogaléria: Návšteva NR SR