Jana Žitňanská

Jana Žitňanská

podpredsedníčka Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

členka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

 

OA:  Aká je náplň vašej práce v EP?

JŽ: Ako členka Výboru EP pre práva žien a rodovú rovnosť a Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci sa  zaoberám najmä oblasťami – zamestnanosť, podpora ľudí so zdravotným postihnutím, vzdelávanie a áno aj rovnosť medzi mužmi a ženami, pretože pokladám túto tému za veľmi, veľmi aktuálnu  - keďže sú rozdiely v odmeňovaní a možnosťami uplatniť sa na trhu práce,  podmienky stále nie sú celkom férové.

Vydali sme niekoľko manuálov - teraz napríklad sme vydali manuál ako čerpať eurofondy so zameraním pre osoby so zdravotným postihnutím, keďže to je téma, ktorej sa najviac venujem, ďalší manuál sa zaoberá témou ako využívať eurofondy pre marginalizové rómske komunity a sociálne vylúčené spoločenstvá. Čo by vás mohlo najviac zaujímať je manuál Život a práca v zahraničí  - ako zvládať orientáciu v dávkach, poistení  a daniach pred odchodom do zahraničia, v zahraničí a po návrate zo zahraničia. Orientovať sa v tejto problematike – na čo máte v tej ktorej krajine nárok, na čo nezabudnúť -  je dosť ťažké. Manuál na vyžiadanie bezplatne zasielame v elektronickej podobe, urobili sme k nemu aj krátke video, ktoré nájdete na mojej stránke.

OA:  Ako ovplyvňuje EP zamestnanosť na Slovensku?

JŽ: To je širšia otázka, ale konkrétne napr. za môjho pôsobenia vznikol portál EURES – nástroj na to, aby mohli ľudia z EÚ cestovať a pracovať v zahraničí, čiže je to portál, ktorý sprostredkováva jednak dopyt a jednak ponuku, táto služba je dostupná aj pre ľudí so zdravotným postihnutím, aby sa aj oni mohli uchádzať o pracovné ponuky. Sú aj ďalšie nástroje – napríklad dotovanie pracovných miest pre mladých ľudí, tkz. „záruka pre mladých“, podpora rekvalifikácie pre mladých ľudí, ktorí sa nevedia zamestnať, aby mladí ľudia mali šancu dostať sa na trh práce a tam aj zotrvať.

OA: Žien v politike, ale aj v rôznych manažérskych pozíciách je dosť málo. Čím to je?

JŽ: Je to pravda, ženy, či už mladé alebo s deťmi sú zamestnávateľmi stále vnímané ako nespoľahlivý prvok, hoci rôzne štúdie ukazujú, že ženy , či už mladé alebo v strednom veku alebo neskôr sú oveľa výkonnejšie, pretože - keď pracujú tak pracujú naplno, keď sa venujú rodine, tak sa venujú rodine naplno. Mnohé štúdia nabádajú aj zamestnávateľov k tomu , aby zamestnávali práve ženy s deťmi, lebo tie sú najvýkonnejšie a najspoľahlivejšie. Sú nástroje – v severských krajinách zavedené už dlhodobo (tam je to dané tiež históriou a kultúrou)  - napríklad taký nástroj ako otcovská dovolenka, aby žena, keď sa rozhodne, mohla po pôrode nastúpiť do práce. Aj naši muži sú veľmi schopní, keď chcú a dokážu sa aj o deti veľmi dobre postarať -  ja by som chcela vyzdvihnúť môjho manžela, ktorý mi vždy bol veľkou oporou,  veľmi mi pomáhal a pomáha v tom, aby som sa popri starostlivosti o naše tri deti mohla venovať aj práci. 

Fotogaléria: Jana Žitňanská