•  

  Ako by si si predstavoval zlepšenie informovanosti mladých ľudí o EÚ?

 • -aplikácia do telefónu, kde budú pravidelne aktualizované informácie o EÚ

 • -predstavoval by som si, aby sa na školách robili besedy aspoň trikrát počas šk. roku, napr. s europoslancom

 • - oznamy v obecnom rozhlase, kde by sa pravidelne informovalo o EU, napr. čo sa bude financovať s fondov EU

 • - náučný seriál na STV 1, aspoň 10 minút, jednoduchou zrozumiteľnou formou

 • - aspoň 1 strana v bežnej tlači

 • -aspoň 2 krát do roka vysielanie v televízii, kde by europoslanec zodpovedal otázky, ktoré vopred od ľudí dostane

 • -aby chodili europoslanci na školy a priamo na vyučovaní sa rozprávali so žiakmi

 • -aby chodili na školy europslanci osobitne do tried na besedy, pretože keď to je pre celú školu naraz, tak väčšina to nevníma, ale keď budú chodiť do tried, tak sa podľa mňa zväčší pozornosť a aktivita žiakov

 • -3 minútové televízne správy o EU v rovnakom vysielacom čase

 •