Eduard Kukan

Eduard Kukan

člen Výboru pre zahraničné veci 

člen Podvýboru pre bezpečnosť a obranu

Posledná videoprojekcia sa uskutočnila 18. 10. 2016. Naším skype - hosťom bol tentokrát pán Eduard Kukan. Bola to veľmi zaujímavá debata o tom, ktoré oblasti môžu ovplyvniť rozhodnutia Európskeho parlamentu. Naši štvrtáci sa dozvedeli, že všetky oblasti, o ktorých dovtedy diskutovali, sú rovnako dôležité. Zdravotníctvo, ekonomika, ekológia, zahraničná politika, súdnictvo, školstvo.... Navyše sme si od p. Kukana vypočuli veľmi odborné odpovede v oblasti zahraničnej politiky EÚ, hovorili sme o Ukrajine, o Kosove.

Pre pána europoslanca sme mali pripravenú ešte jednu otázku. Zvyčajne si verejnosť pýta, aké výhody priniesla Európska únia Slovensku. My sme ale chceli vedieť, čo prinieslo Slovensko Únii. Boli sme zvedaví, čo nám taký skúsený politik, akým pán Kukan určite je, odpovie.

Dostali sme naozaj vyčerpávajúcu odpoveď: vstupom Slovenska sa rozšíril priestor bezpečnosti v Európe, potvrdil sa princíp „ jednota v rozmanitosti“, Slovensko prinieslo Európe svoju kultúru a umenie, Slovensko prispelo k rozvoju hospodárstva EÚ, v oblasti rozširovania Európskej únie je slovenská expertíza uznávaná, ba až očakávaná, napr. v súvislosti s Ukrajinou......čím viac príkladov nám pán Kukan uvádzal, tým viac sme vystierali chrbát a boli pyšnejší na Slovensko! Mali by sme častejšie hovoriť o  úspechoch Slovenska aj Európskej únie. Potom by bolo oveľa viac hrdých a spokojných Slovákov a Európanov.

Fotogaléria: Eduard Kukan