Príspevky účastníkov

EUROSCOLA 2015

Monika Mečárová III. B

V dňoch od 29.10. 2015 do 2.11. 2015 sa 24 žiakov s p. Majdanovou a p. Kadlečíkovou z Obchodnej akadémie v Prievidzi zúčastnili na krásnej a zaujímavej exkurcii. Bola to odmena za úspech v súťaži Euroscola.

Odchádzali sme večer o 22:00 z Prievidze. Privítali nás ochotní šoféri v peknom autobuse. Keďže bol autobus veľký a nás bolo len 26, tak sme mali možnosť sedieť na dvoch sedadlách. Niektorí mali výhodu, že boli malí,  mohli za zľahka vyspať :).
Spokojní sme za prebudili do krásneho slnečného rána. Asi okolo jedenástej sme prišli do Štrasburgu. Tam nás  pani učiteľky urobili prekvapenie. Zobrali nás do čokoládovne a miestneho múzea čokolády. Mohli sme nazrieť, ako sa robí pravá čokoláda. ,Bolo tam voňavo a čokoládovo :). Čakala nás skúsená hovorkyňa, anglickým jazykom nám opisovala, ako vzniká čokoláda. Pozreli sme si dokument a pri odchode nám dali v krabičke ochutnávky.

Vo štvrtok nastal najdôležitejší deň celej našej exkurzie. Čiže návšteva Parlamentu a s ním spojené aktivity. Okolo ôsmej ráno sme prišli do budovy "Louise Weiss". Ako to býva, s príchodom sú spojené aj prechod cez bezpečnostnú kontrolu a pripnutie visačiek. O 10,00 sme mali privítanie a zostavenia viacjazyčných skupín, uvítaciu reč, otázky, ankety a predstavenie škôl. O 12:45 nás čakal chutný obed. Po ňom nasledovala hra Eurogame, kde sa v štvorčlenných skupinkách so žiakmi rôznych krajín odpovedalo  na rozličné otázky v 22 jazykoch. Neskôr nasledovala diskusia v skupinkách o danej problematike. Každá problematika mala svoj symbol.

Nasledovala sobota a posledné chutné raňajky bohatého výberu.
O siedmej ráno sme sa pobrali s batožinami do autobusu navštíviť hlavné mesto Luxemburska a mesto Bruggy. V autobuse sme si ešte pospali a okolo 10 sme prišli do Luxemburgu, hlavného mesta Luxemburska. Pozreli sme si rôzne budovy, hlavne Súd a banky. Za ten čas, čo sme tam boli, zazreli sme málo ľudí. Pretože väčšinou pracovali v bankách alebo boli doma. Pobrali sme sa do autobusu, aby sme stihli ďalšie krásne a malebné mestečko - Bruggy, nazývané aj "Benátky severu". Nachádza sa na severozápade Belgicka. Uvideli sme krásne pamiatky. Mestom prechádzali vozy s koňmi. Bolo tam príjemne. Večer okolo ôsmej nás čakal krásne vybavený a príjemný hotel.

V posledný deň sme navštívili nádherné, zaujímavé a svojím spôsobom zvláštne mesto Amsterdam, ktorý je hlavným mestom Holandska. Žije v ňom asi 77 národnosti, toleruje sa tu marihuana, čo sa prejavila skoro na každom kroku svojou vôňou. Niekomu to bolo nepríjemné. Ba čo viacej, pre niektorých bolo aj to, keď nás sprievodca zaviedol medzi  uličky, kde sa vo výklenkoch  ukazovali prostitútky.
Ale videli sme aj mnoho krásnych zákutí Amsterdamu. Na záver by som chcela povedať, že všetkým sa nám táto skvelá exkurzia páčila. Každý sme si zobrali kúsok z miest, ktoré nám ostanú v našich krásnych spomienkach a zážitkoch. Každý jeden z nás si váži to, že to mal zadarmo a ešte sme dostali peniaze za stravu.  Veľmi

sa nám páčilo.

EUROSCOLA 2015

Tatiana Lacková, III. A

V dňoch 28. 10. - 2. 11. 2015 som spolu so svojimi spolužiakmi v rámci projektu Euroscola mala možnosť navštíviť Európsky parlament v Strasbourgu. Tento výlet sme si všetci veľmi užili, bol plný zábavy, ale aj nových informácií týkajúcich sa Európskej únie.

Prvý deň sme si prezreli mesto a išli na plavbu loďou. Bol to obrovský zážitok. Druhý deň sme sa navštívili Európsky parlament a zúčastnili sa celodenného projektu spolu s ostatnými študentmi z rôznych krajín EÚ. Rozprávali sme sa medzi sebou, plnili rôzne úlohy, vzájomne sme si vymieňali informácie o krajinách a rokovali na rôzne témy. Na záver celého programu bolo vyhlásenie výsledkov súťaže Eurogame a ocenenie víťazov. Celý deň sme strávili v príjemnej atmosfére, nadobudli sme veľa nových informácií a vytvorili nové priateľstvá.

Vďaka tomuto projektu som mala možnosť navštíviť aj iné mesta Európy, napr. Luxemburg, kde sme si zblízka prezreli Súdny dvor Európskej únie, mesto Bruggy s nádhernými stavbami, veternými mlynmi a kanálmi, mesto Amsterdam, kde sme mali celodennú prehliadku mesta so sprievodcom. Každé mesto ma očarilo niečím iným. Všetky boli prekrásne a veľmi zaujímavé.

Celý tento výlet som si veľmi užila a som rada, že som sa ho mohla zúčastniť. 

EUROSCOLA 2015

Monika Vyhlídalová, III. B

V prvý deň sme prišli do Štrasburgu. Videli sme mesto, pamiatky, budovy. Prešli sme sa okolo parlamentu a nakoniec sme sa viezli loďou. Dozvedeli sme sa veľa o histórií mesta. Druhý deň bol trošku náročnejší, navštívili sme Európsky parlament. Precvičili sme si angličtinu a získali sme nové vedomosti. Videli sme, ako to funguje v Parlamente, skúsili sme si hlasovanie a spoznali sme študentov z iných krajín.

V sobotu ráno sme cestovali cez Luxembursko, kde sme sa zastavili, aby sme si pozreli banky, Európsky súdny dvor a Európsku investičnú banku v meste Luxemburg. Veľmi sa mi páčila architektúra budov. Poobede sme prišli do mesta Bruggy v Belgicku. Myslím, že toto mesto bolo asi najkrajšie. Páčili sa mi staré domčeky a budovy. V nedeľu ráno sme išli do Holandska. Navštívili sme Amsterdam, ktorý bol zaujímavý. Mali sme super sprievodcu, videli sme prístav, lode, vlakovú stanicu a mesto.

Celkovo si myslím, že toto bol najlepší školský výlet. Dozvedeli sme sa veľa nových vecí a videli sme množstvo starých stavieb a pamiatok. Asi čo sa mne najviac páčilo bola návšteva čokoládovne vo Francúzsku v prvý deň a návšteva mesta Bruggy. 

 

EUROSCOLA 2015

Aďa Wéberová, IV. C

Dňa  28. 10. 2015 sme sa vybrali na návštevu Európskeho parlamentu v Štrasburgu, kde sme strávili celý deň spoluprácou so študentmi z krajín Európskej únie. Program bol zložený z diskusií v skupinách o aktuálnych európskych témach a ich spracovania do návrhov, o ktorých sme neskôr hlasovali. Ďalej sme mali možnosť zoznámiť sa s novými ľuďmi, európskymi predstaviteľmi a tým, ako vyzerá bežný deň europoslancov. Jednou z aktivít bol aj kvíz s dvadsiatimi otázkami o EÚ, ktorý sme vypĺňali v skupinách. Každý člen bol z iného štátu. Ako sme sa neskôr dozvedeli, tento kvíz vypracovávali aj učitelia a skupina s pani učiteľkou Kadlečíkovou  vyhrala prvé miesto, za ktoré sme ju odmenili veľkým potleskom.

Na našom výlete sme videli aj centrum mesta, európske inštitúcie, pamiatky a boli sme na prehliadke loďou. Na druhý deň sme prišli do stredovekého mesta Bruggy, kde sme mohli obdivovať jeho krásnu architektúru. Cestou do Amsterdamu sme išli aj cez Luxembursko, ktoré je známe mnohými bankami. Tam sme si obzreli budovu Súdneho dvora EÚ. Posledná zastávka bol už spomínaný Amsterdam, kde sme zhodou okolností mali veľmi zaujímavý sprievod po meste. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavostí o histórií, ale aj o modernom živote. Bolo to teda výborné zakončenie týchto často náročných dní.

Počas výletu sme zažili mnoho vtipných situácií a odnášame si hromadu skúseností a spomienok, na ktoré určite len tak nezabudneme.