Branislav Škripek

 

Branislav Škripek

člen Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

 

OA: Povedzte pár slov o Vás.

BŠ: Som šťastne ženatý s vynikajúcou ženou, máme tri krásne deti, máme šťastnú rodinu, veľmi sa mi to páči a doporučujem každému sa vydať, či oženiť, mať deti a užívať si rodinu, je to niečo príjemné. Bývame na vidieku v Budmericiach, a bývať na vidieku tiež doporučujem.

Poslancom EP som prvýkrát – pôsobím v ňom od roku 2014, predtým som dva roky pôsobil ako poslanec NR SR. Predtým som roky pôsobil ako kazateľ, občiansky aktivista, založil som občianske združenie a tiež som prekladal z angličtiny. Preložil som asi 60 kníh, to ma veľmi baví, to sa mi hodí aj teraz v EP. Je nás 28 členských štátov, bude nás 27 – po odchode VB, používa sa 24 jazykov, najpoužívanejšie rokovacie jazyky sú angličtina, francúzština, nemčina. Narodil som sa v Štúrove, takže dosť napočúvanú mám aj maďarčinu.

OA: Mladých ľudí veľmi nezaujíma EÚ, čo by ste navrhovali robiť, aby sa to zmenilo?

Je treba premýšľať, byť v kontakte, hľadať si informácie, dostať sa kamkoľvek von – doporučujem programy EÚ  - Erasmus, Erasmus Plus, stáže aj v inštitúciách EÚ. Zaujímajte sa o dianie v EÚ – je to dôležité, máme z toho množstvo výhod, zistíte aj tie zlé stránky – potom sa treba pýtať poslancov a riešiť to.

Nezaujímanie sa o EÚ je trochu nespravodlivé, lebo bez EÚ by sme nemohli cestovať, pracovať, bývať a kupovať si nehnuteľnosti v napr. Maďarsku, Rakúsku, študovať v iných krajinách Európy. Toto sú obrovské výhody. Povzbudzujem vás – cestujte, študujte – navštívte rôzne krajiny – porovnávajte, čo je u nás dobré, čo je zlé, zistíte, kde je Slovensko, ako by sme sa mohli posunúť ďalej, cestujte, študujte, naberajte skúsenosti.

OA: Aké následky by mal rozpad EÚ?

Za prvé: museli by sme uzavrieť uzavrieť medzištátne zmluvy so všetkými ostatnými 27 štátmi, po druhé: zanikla by mena – euro, za ďalšie: prestali by sme prijímať pomoc z eurofondov – napríklad viem že pomocou  eurofondov sa stavajú napríklad podchody na železničných priecestiach, pretože veľmi veľa smrteľných nehôd sa v posledných rokoch stalo práve na týchto miestach, buduje sa kanalizácia v obciach, opravujú sa školy, historické budovy, obce môžu skrášľovať svoje parky, námestia ... my zatiaľ stále viac dostávame ako dávame. Ťažko by sme mohli študovať, cestovať, pracovať v zahraničí. Dôležitá by bola aj otázka geopolitického vplyvu.

 

Fotogaléria: Branislav Škripek