Exkurzia 2015

Naša snaha bola odmenená možnosťou návštevy Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Cesta sa uskutočnila v dňoch 28.10. 2. 11. 2015. Hlavnou činnosťou bola naša celodenná práca v Parlamente, kde sme spolupracovali, súťažili a vymieňali si skúsenosti so žiakmi z 22 štátov Európskej únie.  Okrem toho sme mali možnosť pozrieť si Európsky súd pre ľudské práva, Európsky súdny dvor, Európsku investičnú banku, ale aj mestá Bruggy a Amsterdam s ich výnimočnou atmosférou.

Pretože bola táto cesta odmenou za našu usilovnú prácu v projekte EUROSCOLA, všetky výdavky spojené s ubytovaním, stravou a cestovaním boli hradené Európskym parlamentom.

Veríme, že náš minuloročný úspech  povzbudí aj ďalších žiakov, aby sa o Európsku úniu zaujímali a prišli s novými nápadmi, ako EÚ čo najviac priblížiť svojim spolužiakom a kamarátom. Prečítajte si príspevky priamych účastníkov tohoročnej Euroscoly.