Náš tím

Daniela Tatárová, Martin Tatár

Projektový manažér

Anežka Boteková

Manažér IT

Tím

Členovia:

Braňo Rajecký, II. B

Júlia Svitková, II. B

JUDr. Dagmar Majdanová

Odborná konzultantka

RNDr. Eva Kadlečíková

Konzultantka IT