Solárne dni 2016 

V piatok 5. mája 2016, počas celoškolskej oslavy Dňa Európy (9. máj) sa budeme venovať aj témam týkajúcim savyužívania energie zo slnka a trvalej udržateľnosti života na Zemi. V rámci kampane Európske solárne dni, ktorá trvá počas prvých dvoch májových týždňov,  sa na celom Slovensku organizuje množstvo rôznych typov podujatí a všetky sú nejako spojené so solárnou energiou. Hlavnou tematickou osou sú klimatické zmeny a energetické výzvy ako príbeh nádeje. Energetická budúcnosť našich detí musí stáť na obnoviteľných zdrojoch.