Anketa

Kliknutím na vlajku EU môžete vyplniť našu anketu. 

Aj v tomto roku sa žiaci našej školy zapojili do súťaže Euroscola. Našou úlohou je usporiadať
 
podujatia, ktorých cieľom bude diskusia o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch
 
i problémoch.
 
Z ponúknutých možností sme si vybrali tému:
 
Čo by EÚ mala robiť inak po rozhodnutí občanov Veľkej Británie vystúpiť z Európskej únie?
 
Na základe diskusií so žiakmi našej školy sme vypracovali 4 základné otázky, ktoré poukazujú
 
na najviac vnímané problémy zo strany obyvateľov Slovenska.
 
Pomocou týchto otázok by sme radi zistili Váš názor na to, čo by mohla EÚ urobiť pre to, aby
 
sa zlepšila informovanosť a záujem občanov štátu o EÚ. Tiež nás zaujíma, akú formu
 
informovania o činnosti a udalostiach Európskej únie by ste uprednostnili.
 
Pripravili sme pre Vás anketu, kde môžete vyjadriť Váš názor. Výsledky budú spracované
 
a uverejnené na tejto stránke.
 
Po vyplnení dotazníka uveďte svoju mailovú adresu alebo telefónne číslo. Z uvedených
 
odpovedí budú vylosované tri, ktoré budú odmenené. Informáciu o prípadnom víťazstve
 
pošleme na uvedenú adresu/ telefónne číslo. Cenu si môžete prevziať v škole: Obchodná
 
akadémia Prievidza, F. Madvu 2 v ktorýkoľvek pracovný deň.
 
Súťaž trvá do 31. októbra 2016.
Aj v tomto roku sa žiaci našej školy zapojili do súťaže Euroscola. Našou úlohou je usporiadať podujatia, ktorých cieľom bude diskusia o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch. Z ponúknutých možností sme si vybrali tému: Čo by EÚ mala robiť inak po rozhodnutí občanov Veľkej Británie vystúpiť z Európskej únie?
Na základe diskusií so žiakmi našej školy sme vypracovali 4 základné otázky, ktoré poukazujú na najviac vnímané problémy zo strany obyvateľov Slovenska. Pomocou týchto otázok by sme radi zistili Váš názor na to, čo by mohla EÚ urobiť pre to, aby sa zlepšila informovanosť a záujem občanov štátu o EÚ. Tiež nás zaujíma, akú formu informovania o činnosti a udalostiach Európskej únie by ste uprednostnili. 
Pripravili sme pre Vás anketu, kde môžete vyjadriť Váš názor. Výsledky budú spracované a uverejnené na tejto stránke. 
Ak chcete byť zaradení do losovania, uveďte, prosím, svoju emailovú adresu alebo telefónne číslo. Vylosujeme troch z Vás, ktorí budú odmenení. Informáciu o prípadnom víťazstve pošleme na uvedenú emailovú adresu/ telefónne číslo. 
Súťaž trvá do 31. októbra 2016.

Ďakujeme!