Diviaky nad Nitricou/ Radka Vajdová

19.09.2016 21:34

-ZŠ a MŠ-vybudovanie moderných tried

-multifunkčné ihrisko v časti obce Ješkova Ves