Oslany/ Matilda Záňová

19.09.2016 21:27
  • rekonštrukcia a modernizácia ZŠ a MŠ; 

  • rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov