Sebedražie/Dominika Bogáňová

19.09.2016 21:35

-oprava oplotenia cintorína v obci

-oprava cesty na sídlisku Boriny

-rekonštrukcia interiéru ZŠ

-vytvorenie kanalizácie v obci